கல்யாண வைபோகம் (kmatrimony.com) இலவச திருமணசேவை

கல்யாண வைபோகம் திருமண தகவல் மையத்தின் வாயிலாக தமிழகத்தின் அனைத்து நடுத்தர மற்றும் ஏழை மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் இலவச திருமண சேவையை அளித்து வருகின்றோம்.இந்தசேவையைபெற

Don't waste your money - Communicate with your matches for free

  • உங்கள் வரன் விவரங்கள kmatrimony.com-ல் பதிவு செய்யுங்கள்.
  • பதிவு செய்த பின்னர் உங்களுக்கு பொருத்தமான வரனை தேர்ந்தெடுங்கள்.
  • அந்த வரனுக்கு உங்கள் விருப்பத்தை தெரியபடுத்துங்கள்( Send Express your Interest ).
  • உங்கள் விருப்பதிற்கு அவர் சம்மதம் தெரிவித்தால்(Accepted ).
  • அந்த வரனின் தொலைபேசி எண்ணை எங்களிடம் கட்டணமின்றி இலவசமாக பெற்றுக் கொள்ளலாம்

கல்யாண வைபோகம் தமிழகத்தின் முதன்மையான திருமண மையம்

Free Matrimonial Service

  • Register your profile with us
  • Send a pre-defined message Expressing Interest to the profile you like.
  • Once, your interest has accepted.
  • You can get free contact details from us. You don’t need to pay anything.

After getting accepted message please contact us to get free mobile no.
Call : 9003477567, 9626066641

Kalyana Vaibogam
Free Matrimonial Service.